ΠΑΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ

ΧΩΡΙΟ ΑΓΑΛΑΣ
Παλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΠαλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΠαλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΠαλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΠαλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΠαλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΠαλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΠαλιός Ανεμόμυλος - Αγαλάς Ζάκυνθος

ΝΕΟΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ

ΧΩΡΙΟ ΑΓΑΛΑΣ
Νέος Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΝέος Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΝέος Ανεμόμυλος - Αγαλάς ΖάκυνθοςΝέος Ανεμόμυλος - Αγαλάς Ζάκυνθος